DIE WEG TOT SALIGHEID

Die mens is ‘n verlore sondaar.

Ps. 51:7  Kyk in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang.

 

Die mens is ‘n verlore sondaar wat die straf van sy sonde verdien.

Rom. 6:23 Die loon van die sonde is die dood.  Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

 

 Die verlore mens kan niks aan sy eie Saligheid doen nie.

Ef 2:8-9 Want uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is ‘n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie.

Jesus het, in die plek van elke mens, aan die kruis gesterf , en sodoende alles gedoen om die mens met God te versoen.  Die starf van die mens se sonde het op Hom gekom en Hy het daarvoor betaal.

1 Joh. 5:12-13. Hy wat die Seun het, het die Lewe.  Wie die Seun van God nie het nie, het nie die Lewe nie.  Dit het ek geskrywe aan julle, wat glo in die Naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die Lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.

Jesus is die Enigste weg na God – Hy het elke mens se sonde op Hom geneem en reverdiglik in die plek van elkeen gesterf.

Joh. 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

2 Kor. 5:21 Want Hy (God die Vader) het Hom (Jesus Christus) wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Ewige lewe is ‘n vrye keuse wat die  elke mens moet maak, deur Jesus se betaling vir sy sonde as ‘n geskenk te neem, om sodoende met God versoen te word.

Joh. 1:12. Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy die mag gegee om ‘n kind van God te wees.

Joh. 10:28-29.  En Ek gee hulle die ewige lewe ne niemand sal hulle uit My Hand ruk nie. En My Vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal en niemand sal hulle uit die Hand van My Vader ruk nie